Улсын хэмжээнд 3.8 сая толгой мал төллөжээ

               
2022-03-28 0

Улсын хэмжээнд одоогоор 27.9 сая толгой хээлтэй эх малаас 3.8 сая нь төллөөд байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад ижил түвшинд байгааг ХХААХҮЯ мэдээллээ.

Баруун бүсэд нийт төллөвөл зохих эх малын 24.3, хангайн бүсэд 11, төвийн бүсэд 14, зүүн бүсэд 4.8 хувь нь төллөжээ. Улсын хэмжээнд 92.1 мянган ингэ, 1.2 сая гүү, 1.7 сая үнээ, 13.5 сая эм хонь, 11.3 сая эм ямаа төллөх юм. 

Холбоотой мэдээ