ТАНИЛЦ: НӨАТ буцаан олголтоороо төлөх боломжтой татварууд

               
2022-04-19 0
ургийн эх сурвалж: MPA

Монголын татварын албанаас НӨАТ-ын буцаан олголтоороо хөрөнгийн татвараа төлөх боломжийг бүрдүүлсэн. 2022/1 улирлын НӨАТ буцаан олголтоороо татвараа төлөх хүсэлтийг 2022.4.18-4.24-ны хооронд хүлээн авна. Үүнд:

  • -Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын 3743 иргэний 352.6 сая төгрөгийн
  • -Газрын албан татвар 48343 иргэний 24.4 сая төгрөгийн
  • -Галт зэвсгийн албан татвар 3801 иргэний 142.8 сая төгрөгийн
  • -Газрын төлбөр 5310 иргэний 59.9 сая төгрөгийн
  • -Газрын төлбөр-дэд алба 111057 иргэний 760.8 сая төгрөгийн
  • -Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 37796 иргэний 1.3 тэрбум төгрөгийн
  • -Автын агаарын бохирдлын төлбөр 32388 иргэний 100 сая төгрөгийн
  • -Зам ашигласны төлбөр 26856 иргэний 512.9 сая төгрөгийн нэхэмжлэл тус тус үүссэн байна.

Системд үүссэн нэхэмжлэлийн 69559 нь 1000 төгрөгөөс доош үнийн дүнтэй буюу 28.2 сая төгрөгийн татвар байгаа юм. Иргэд энэ татвараа төлөхөд зөвхөн шимтгэлд 27.8 сая төгрөг зарцуулах тооцоо гарсан байна.

Холбоотой мэдээ