Товчхон
               

Эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх ЭМНЭЛГҮҮД

               
2022-05-09 0
Зургийн эх сурвалж: MPA

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо хийх эмнэлэг болон харьяалах хорооны мэдээллийг дүүрэг бүрээр хүргэж байна.

Холбоотой мэдээ