Нийслэлд 240 га талбайг нөхөн сэргээнэ

               
2022-05-12 0
Зургийн эх сурвалж: MPA

Нийслэл Улаанбаатар хотод энэ онд 240 га талбайг нөхөн сэргээнэ.

Нийслэл хот нь нийт 470,444 га нутаг дэвсгэртэй. Үүний 117 мянга гаруй нь ойн сан бүхий талбай эзэлдэг аж. Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 оноос 779 га талбайд нөхөн сэргээлт хийжээ.

Түүнчлэн, өнгөрсөн онд ойн хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгаа3200 гаруй га талбайд хийсэн байна. Харин энэ жил хүр хорхойн идэвхтэй үе тохиох судалгаа байгаа аж.

Ойн түймрээс сэргийлэх шороон зурвасыг 3 байршилд бий болгохоор шинэчлэн сэргээгээд байгааг нийслэлийн Байгаль орчны газраас мэдээлжээ.

Холбоотой мэдээ