Товчхон
               

Төгрөгийн хадгаламж 8.4 хувиар багасав

               
2022-06-02 0
Зургийн эх сурвалж: MPA

Төгрөгийн хадгаламж энэ оны 4 дүгээр сарын эцэст 13.7 их наяд төгрөг болов. Энэ нь өмнөх сарынхаас 7.9 (0.1 хувь) тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.3 (8.4 хувь) их наяд төгрөгөөр багасжээ.

Төгрөгийн хадгаламжийн 89.2 хувь (12.2 их наяд төгрөг) нь иргэдийнх, 10.8 хувь (1.5 их наяд төгрөг) нь аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаж.

Харин валютын хадгаламж 4.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 81.4 (1.9 хувь) тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, харин өмнөх оны мөн үеийнхээс 208.2 (4.6 хувь) тэрбум төгрөгөөр багассаныг Үндэсний статистикийн хороо мэдээллээ.

Холбоотой мэдээ