Үнэт цаасны гүйлгээ 2.1 хувиар нэмэгджээ

               
2023-03-10 0

Үнэт цаасны гүйлгээ 2023 оны нэгдүгээр сард 38.5 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 131.9 (77.4 хувь) тэрбум төгрөгөөр багасаж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 796.2 (2.1 хувь) сая төгрөгөөр нэмэгджээ.

Арилжсан үнэт цаас 161.5 сая ширхэг болж, өмнөх сарынхаас 27.7 (20.7 хувь) сая ширхгээр, өмнөх оны мөн үеийнхээс 126.2 (4.6 дахин) сая ширхгээр нэмэгдсэн байна. 

Хөрөнгийн зах зээлийн чиг хандлагыг илэрхийлэх ТОП-20 дундаж индекс энэ оны 1 дүгээр сард 37443.5 нэгж болж, өмнөх сарынхаас 1266.7 нэгжээр нэмэгдэж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 5004.1 нэгжээр багассаныг Үндэсний статистикийн хороо мэдээлэв. 

Хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй хувьцаат компаниудын үнэт цаасны зах зээлийн нийт үнэлгээ энэ оны 1 дүгээр сард 6.9 их наяд төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 25.9 (0.4 хувь) тэрбум, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.1 (19.1 хувь) их наяд төгрөгөөр нэмэгджээ.

Холбоотой мэдээ