Эмнэлэгт хэвтэхдээ өөрөөс гаргасан эм, тарианы зардлыг даатгуулагч буцаан авах боломжтой

               
2022-07-30 0

Эрүүл мэндийн даатгал төлөгч та эмнэлэгт хэвтэх үедээ эм тарианы зардлыг өөрөөсөө гаргасан бол буцаан авах боломжтой байна.

Даатгуулагч хэвтэн эмчлүүлсэн эмнэлгийнхээ Чанарын албанд эм тариа авсан зардлын И-баримтыг хавсарган хүсэлтээ өгснөөр өөрөөс гаргасан эм тарианы зардлыг буцаан авах юм. Энэ талаар Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл /Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын эрх, үүрэг/-ийн 13.1.8-д заажээ. 

зураг

Холбоотой мэдээ