ХУВААРЬ: Хүүхдийн мөнгийг наймдугаар сарын 22-нд олгоно

               
2022-08-04 0

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны наймдугаар сарын олголтын хуваарийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргажээ.

Энэ сард ахмад настны тэтгэврийг 15, 25-нд олгох бол хүүхдийн мөнгийг 22-нд өгнө. Олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх болон эцгийн тэтгэмжийг наймдугаар сарын 18-нд олгох хуваарьтай байна.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олгох хуваарь:

Холбоотой мэдээ