НӨАТ-ын буцаалтыг нэгдүгээр сард багтааж иргэдийн дансанд шилжүүлнэ

               
2022-01-20 0

Нэмүү өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу иргэдийн худалдан авалтаа бүртгүүлсэн дүнгээс хоёр хувийг улирал бүр буцаан олгодог.

2021 оны IV улиралд НӨАТ-ын буцаан олголтоор 1.2 сая иргэнд 63 тэрбум төгрөгийг буцаан олгоно. IV улирлын буцаан олголтыг нэгдүгээр сард багтаан иргэдийн дансанд шилжүүлнэ.
Өнгөрсөн 2021 оны III улирлаас эхлэн НӨАТ-ын буцаан олголтоороо хөрөнгийн татваруудаа шимтгэлгүй төлөх боломж бүрдсэн. Үүний дагуу 56 мянган иргэн хөрөнгөд ногдох (галт зэвсэг, автомашин, үл хөдлөх, газар) татвар болох 6.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн татвараа төлөх боломжтой байна.

НӨАТ-ын буцаан олголтоороо шимтгэлгүй, хялбар аргаар хөрөнгийн татвараа еbarimt дээрээ нэмэх боломжтой хэмээн Татварын ерөнхий газраас мэдээллээ.

Холбоотой мэдээ