Соёлын бүтээлч сар-Хөтөлбөр

               
2022-11-03 0

Cоёлын яамнаас зохион байгуулж буй Соёлын бүтээлч сарын урьдчилсан хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Хөтөлбөр, үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг QR уншуулж авна уу.

Эх сурвалж: Соёлын Яам

Холбоотой мэдээ