Хоршоодын гишүүд, мэргэжилтэн чадавхжуулах сургалт эхэллээ

               
2022-01-24 0

Архангай аймгийн Хоршоодын гишүүдийг чадавхжуулах сургалт эхэллээ. Сургалтыг аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Жижиг дунд үйлдвэрийн газар хамтран зохион байгуулж байна. Энэ нь 2021 оны 5 сарын 6-ны өдөр Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбогдуулан хуулийн үр дүн, ач холбогдлыг таниулах зорилгоор Жижиг дунд үйлдвэрийн газраас 21 аймагт сургалт зохион байгуулж байна.

Архангай аймгийн хэмжээнд 247 хоршоо бүртгэлтэй байдгаас 157 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Хоршоодыг үйл ажиллагаагаар нь ангилбал 114 нь хөдөө аж ахуй, ес нь хадгаламж зээл, 34 нь худалдаа үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажилладаг статистик гарчээ.

2021 оны жилийн эцсийн тооллогоор 157 хоршоонд 600 гаруй иргэн ажиллаж 900 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд Сум хөгжүүлэх санд 2 тэрбум орчим төгрөг эргэлдэж байгаа бөгөөд цаашид Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журмаар иргэнд бус хоршоодод санхүүжүүлэгдэх аж.

Хоршоог хөгжүүлэх, гишүүдийг чадавхжуулах замаар орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тодорхой заалтуудыг тусгаж батлуулсан байдаг. Энэхүү сургалтад 19 сумын Засаг дарга, Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүд, хоршоодын төлөөлөл оролцож Хоршооны хуулийн шинэчилсэн найруулга, Сум хөгжүүлэх санг Хоршоо хөгжүүлэх сан болгосон журмын талаар мэдээлэл авч байна.

Иргэд та бүхэн Хоршооны талаарх мэдлэг ойлголтоо өөрийн харьяалах Хөдөө аж ахуйн Хоршоо хариуцсан мэргэжилтнээс авах боломжтой.

Холбоотой мэдээ