Дархлаажуулалтын суурин 152, түр 2 цэг ажиллана

               
2022-01-30 0

 Улаанбаатар хотод өнөөдөр суурин 152, түр 2 цэгт 154 багийн 728 эмч ажилтан ажиллана.

Иргэд өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 10:00-18:00 цаг хүртэл ажиллана. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна. 

Холбоотой мэдээ