“Шарын гол” ХК-ийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулав

               
2022-01-31 0

Монголын Хөрөнгийн биржээс “Шарын гол” ХК-ийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулсан талаар мэдээллээ.

Тодруулбал, СЗХ-ны энэ оны 1 дүгээр сарын 26-ны 44 тоот тогтоолын дагуу “Шарын гол” ХК-ийн өрийг хувьцаагаар солих зорилгоор хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 2.2 сая ширхэг энгийн хувьцааг бүртгэжээ. Улмаар тус компанийн нийт гаргасан хувьцааг 12.4 сая ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулав.

Холбоотой мэдээ