Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2.7 их наяд төгрөг болов

               
2022-01-31 0

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2021 онд 2.7 их наяд төгрөг болж, өмнөх оныхоос 827 (44 хувь) тэрбум, нийт зарлага 2.5 их наяд төгрөг болж, 81.2 (3.3 хувь) тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэв. 

Үүнд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн орлого 626.2 (52.3 хувь) тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлснийг Үндэсний статистикийн хороо мэдээллээ.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого өнгөрсөн оны 12 дугаар сард 306.8 тэрбум төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 45.6 (17.5 хувь) тэрбум, нийт зарлага 225 тэрбум төгрөг болж, 5.9 (2.7 хувь) тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 2021 онд 1 их наяд төгрөг болж, өмнөх оныхоос 525.5 (2.1 дахин) тэрбум, нийт зарлага 1.2 их наяд төгрөг болж, 774.5 (2.8 дахин) тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ. ЭМДС-гийн орлого 2021 оны 10 дугаар сард 80.4 тэрбум, 11 дүгээр сард 88.8 тэрбум, 12 дугаар сард 102.1 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн аж. 

Холбоотой мэдээ