Тусгай зөвшөөрлүүдийг ил тод болгож цахимжуулна

               
2022-02-01 0

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 22 төрлийн тусгай зөвшөөрөл, 10 төрлийн үйлчилгээг аж ахуйн нэгж, иргэдэд үзүүлж байна.

Ойрын хугацаанд 16 төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулахаар төлөвлөөд байгааг БОАЖЯ мэдээллээ.

Энэ онд багтаан шат дараалсан хэлбэрээр бүх тусгай зөвшөөрлийг ил тод болгон цахимжуулах аж.

Үүнд,

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийн гэрчилгээ

Байгаль орчны аудит хийх эрхийн гэрчилгээ

Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ

Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрхийн гэрчилгээ

Амьтны мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ

Ус, цаг уур, орчны мэргэжлийн байгууллага

Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах  үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах  үйл ажиллагаа эрхлэх түр зөвшөөрөл

Аюултай хог хаягдал экспортлох  зөвшөөрөл

CITIES-ийн Зэрлэг, амьтан ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай тухай конвенцын зөвшөөрөл

Химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, ашиглах, худалдах аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл

Ан агнах тусгай зөвшөөрөл

Загас барих тусгай зөвшөөрөл

Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах зөвшөөрөл

Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадаас оруулах зөвшөөрөл

Байгалийн ховор ургамлыг түүж бэлтгэх зөвшөөрөл

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг гадаадаас оруулах

Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах

Ойн мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ

Усны мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ

Улсын тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт газар ашиглах гэрчилгээ

Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл багтжээ. 

Холбоотой мэдээ