ТАНИЛЦ: Нийслэлийн хэмжээнд зарлагдсан 303 ажлын байр

               
2022-02-14 0

2022 оны хоёрдугаар сарын 11-ний байдлаар нийслэл болон дүүргүүдийн хэмжээнд 82 ажил олгогч 303 байнгын ажлын байр зарласан байна. Түүнчлэн нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газрын  https://ubbirj.ub.gov.mn “Ажлын зар” хэсгээс өдөр бүр зарлагдсан байнгын болон түр ажлын байрны мэдээлэл авах боломжтой юм.

Холбоотой мэдээ