Нийслэлд өнөөдөр 157 цэгт иргэдийг дархлаажуулна     

               
2022-02-17 0

Улаанбаатар хотод өнөөдөр суурин 157 цэгт 157 багийн 749 эмч, ажилтан ажиллана. Иргэд өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-18:00 цаг хүртэл ажиллана. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээ