Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар өрхийн орлого 32 мянган төгрөгөөр буурчээ

               
2022-02-17 0

ҮСХ-ноос Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтүүдийг 2022 оны 1-р сарын байдлаар танилцууллаа.

2021 оны дөрөвдүгээр улирлын байдлаар өрхийн орлого 32 мянган төгрөгөөр буурчээ. Учир нь өрхийн цалин хөлсний орлого өмнөх улирлаас 41 мянган төгрөгөөр буурчээ.

Бодит нийт орлогын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 1.7 хувиар нэмэгдэхэд тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодит орлого 73.1 (28.9%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн нь гол нөлөө үзүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй статистикийг энд дарж харна уу

Холбоотой мэдээ