Хүний биед халдсан гэх 51 дуудлага бүртгэгджээ

               
2022-02-21 0

Цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарын утсанд нийт 1739 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Үүний ихэнх дуудлага зөрчлийн тухай байжээ.

Үүнээс 209 иргэнийг эрүүлжүүлж, 140 гэр бүл ийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг бүртгэгдэж, 135 олон нийтийн газар зүй бусаар биеэ авч явах, танхайрах хэрэг байсан бол 118 архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль зөрчих хэрэг эзэлсэн байна. Хулгайлах гэмт хэрэг 38, Хүний биед халдах 51, оршин суугчдын амгалан тайван байдал алдагдуулах 73 хэрэг тус тус бүртгэгджээ.

Холбоотой мэдээ