ТАНИЛЦ: Хэл сурах шилдэг програмууд

               
2022-02-21 0

Орчин үеийн шинэлэг, хамгийн ойлгомжтойгоор хэл сурахад тань туслах програмуудыг танилцуулж байна.

Babbel

— Нийт 13 хэлнээс сонгон сурах боломжтой

— Subscription-Based

— Өдөрт 10-15 минутыг зарцуулна

Pimsleur

— 51 хэлнээс сонгон сурах боломжтой

— Subscription-Based

— Өдөрт 30 минутыг зарцуулна

Duolingo

— 35 хэлнээс сонгон сурах боломжтой

— Subscription-Based

— 1 хичээл нь 15мин үргэлжилнэ

Memrise

— 19 хэлнээс сонгон суралцах боломжтой

— Subscription-Based

Rosetta Stone

— 25 хүртэлх хэлнээс сонгон сурах боломжтой

— Subscription-Based

— 1 хичээл нь 10 мин хүртэл үргэлжилнэ

Холбоотой мэдээ