Гаалийн байгууллага албаны нохой сургагч бэлтгэх эрхтэй боллоо

               
2022-03-04 0

Гаалийн байгууллага олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх мэргэжлийн албаны нохой сургагч бэлтгэх эрхтэй боллоо.

Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх “Эрэлч нохойн сургалтын төв” нь Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төвөөс “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээ”-г гардаж авав. Энэ төвд төгссөн мэргэжлийн эрэлч нохой сургагч нарт олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх гэрчилгээг олгох юм.

Гаалийн байгууллагын шинэчлэлийн хүрээнд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндийд эрэлч нохойн сургалтын шинэ байр байгуулж байна. Шинэ төвийг өндөр ур чадвартай эрэлч нохдыг бэлтгэх хэрэгслүүдээр иж бүрэн тоноглосон бөгөөд албаны нохой сургах чиглэлээр мэргэжлийн түвшин тогтоож гэрчилгээ олгоно. Мөн үйл ажиллагаандаа албаны эрэлч нохой ашигладаг бусад төрийн байгууллагын албан хаагчдыг эрэлч нохойн хамтаар төрөлжүүлсэн сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх аж.

Холбоотой мэдээ