Боловсролын салбарын нийт төсвийн 9 хувийг дээд боловсролд зарцуулдаг

               
2022-03-11 0
Зургийн эх сурвалж: MPA

Манай улсын төсвийн зарцуулалтын багагүй хэсгийг боловсролын салбарт зарцуулж буй төсөв эзэлдэг. Харин боловсролын салбарын нийт төсвийнх 46 хувь нь ерөнхий боловсролд, 23  хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролд, есөн хувь нь дээд боловсролд, дөрвөн хувь нь ТМБС-д, харин 18 хувь  нь салбарын менежментэд зарцуулагддаг байна.

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын орлогын 92 хувь нь суралцагчийн төлбөрөөс бүрддаг ажээ. Их, дээд сургуулийн нийт зардлын дийлэнх хувийг цалин хөлсний зардал эзэлж байна. Эдгээр зардлыг үндсэндээ сургалтын төлбөрийн орлогоор санхүүжүүлж байгаа нь дээд сургуулийн багш нар сургалтаас гадна судалгааны ажил хийх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтээл хэвлүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг хүрэхгүй байгаа тул төрөөс их, дээд сургуулийн санхүүжилтэд дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалтыг Дээд боловсролын тухай хуулийн төсөлд тусгажээ. Уг хуулийн төслийг энэ жилийн хаврын чуулганаар хэлэлцэх юм. 

Холбоотой мэдээ