Үндсэн чиглэлийн биелэлт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг өргөн мэдүүллээ

               
2022-03-16 0

ЗГХЭГ-ын дарга Ц.Нямдорж Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2021 оны биелэлт, мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2021 оны хэрэгжилтийг Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт энэ сарын 15-нд өргөн мэдүүллээ.

Монгол Улсын Засгийн газар 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүлэх төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний 203 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд үүнд 6 бодлого, 259 зорилтын хүрээнд 1087 ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2021 оны байдлаар 74,5 хувийн /өссөн дүнгээр 19.5 хувь/ хэрэгжилттэй байна гэж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж танилцууллаа.

Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.4-д “Засгийн газар Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд аудит хийлгэхээр жил бүрийн 2 дугаар сарын 01-ний дотор Төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлж, 3 дугаар сарын 15-ны дотор УИХд өргөн мэдүүлэхээр заасан. Мөн УИХ 4 дүгээр сарын 1-ний дотор хянан хэлэлцэнэ” гэж заажээ.

Холбоотой мэдээ