Өвөрхангай

Өвөрхангай аймаг орон сууцны орчин дахь аюулгүй байдалд хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна

Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газраас Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын харил

2022-02-10