ГИХГ

ОУ-ын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газарт хамаарах журмыг шинэчилжээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар “Олон

2022-01-24