НИХТ

Олон нийтийн цагдаа ажиллуулах тогтоолыг баталлаа

Нийслэлийн ИТХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар олон нийтийн цагдааг ажиллуулах тухай тогтоолын төслийг хэлэ

2022-01-26