Орхон аймаг

Эрдэнэт хотын 10 цэцэрлэгт ээлжийн багш нэмж ажиллана

Энэ хичээлийн жилээс нийслэлийн 25 цэцэрлэгийн 60 бүлэгт туршилтаар ээлжийн багш ажиллуулахаар болс

2022-01-24