цэрэг

Оюутан цэргийн бүртгэл маргааш дуусна

Монгол Улсын их, дээд сургуулийн оюутнуудыг суралцах хугацаанд нь цэргийн эрчимжсэн сургалттай тусг

2022-02-28