цэцэрлэг

ТАНИЛЦ: Цэцэрлэгийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллүүд

Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтын талаарх мэдээллийг Боловсрол, шинжлэх ухааны я

2022-02-11

Эрдэнэт хотын 10 цэцэрлэгт ээлжийн багш нэмж ажиллана

Энэ хичээлийн жилээс нийслэлийн 25 цэцэрлэгийн 60 бүлэгт туршилтаар ээлжийн багш ажиллуулахаар болс

2022-01-24