ЭрүүлМэнд

Орхон аймгийн Жаргалант сумд ӨЭМТ-ийн өргөтгөл ашиглалтад орлоо

Орхон аймгийн Жаргалант сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийг улсын төсвийн 500 сая төгрөги

2022-01-19