үер

Он гарсаар усны холбогдолтой ослын дуудлага дөрөв бүртгэгджээ

Зургийн эх сурвалж: MPA Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн онд 5 сумын нутагт 6 удаагийн усны хол

2022-06-11